Program kozí sekce SEČ 9. - 10.11. 2012

12.10.2012

Dovolujeme si Vás pozvat na 15. Setkání chovatelů ovcí a koz – Seč 9. – 10. 11. 2012
Mezinárodní konference chovatelů ovcí a koz.
V letošním roce budeme pokračovat ve vyzkoušeném modelu tematických okruhů, které dostali na starost příslušní moderátoři. Budeme se věnovat aktuálním tématům od novinek v zemědělské politicepo veterinární problematiku. Bude zajištěno odpovídající technické zázemí a přivítáme mezi sebou řadu zajímavých přednášejících i ze zahraničí. Sobotní dopoledne chceme zaměřit na aktivní poradenskou činnost zaměřenou na vedení evidence, možnosti čerpání dotací a další, ostatní jistě zaujme Mistr František Kšána, který převede ukázku zpracování jatečné ovce. Věříme, že se aktivně zapojíte do jednotlivých diskusí a přispějete tak úrovni mezinárodní konference.
Program:
Pátek 9. 11. 2012
8,30 – 9,30 Příjezd účastníků, prezence, ubytování
9,30 – 12,00 Zahájení mezinárodní konference Ing. Mareš
- Vystoupení hostů
- Připravované změny společné zemědělské politiky EU – Ing. Michal Pospíšil, ASZ
- Novinky v podporách pro chovatele ovcí a koz v dalším období – SZIF, Ing. Jitka Tvrzníková
- Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace v roce 2013, genotypizace a ověřování parentity ovcí jako prevence proti scrapie – MVDr. Zbyněk Semerád, SVS ČR
- Výživa ovcí a koz - Francie
- Vyhlášení nejlepších chovů ovcí a koz Ing. Mareš, Ing. Konrád
Přestávka 30 minut – oběd
12,30 – 13,30 Společný veterinární blok - vedoucí bloku Michaela Kvisová
- Paratuberkulóza ovcí a koz – MVDr. Ivo Pavlík, DrSCs., VÚVL Brno
- Minimalizace ztrát jehňat a kůzlat narozených v zimních podmínkách – Michaela Kvisová
13,30 – 15,00 Veterinární blok ovce
- Kritické veterinární body v průběhu ovčáckého roku, MVDr. Radek Axmann, KVS Pardubice
15,00 – 17,30 Šlechtění ovcí – vedoucí bloku Ing. Martin Hošek, PhD.
- Genetické trendy plemen ovcí chovaných v ČR - Ing. Michal Milerski, PhD., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. – Uhříněves
- Stanovení plemenných hodnot ovcí – Mgr. Václav Čermák – Plemdat Benešov
Diskuse bude zaměřena na problematiku stanovení CPH ovcí a další směry šlechtění v České republice.s
17,30 – 19,00 Jednání chovatelských klubů ovcí
13,30 – 17,30 Sekce chovu koz – vedoucí bloku Blanka Hrbková
- Pryskyřník prudký a plazivý a jejich likvidace a ekologická likvidace jedovaté byliny s ohledem na sežrané množství a promoření porostu - Doc. Ing. Jiří Skládanka Ph.D., MU Brno
- Záněty vemene – příčiny a důsledky, MVDr. František Horník
- Paraziti u koz - projevy a řešení, MVDr. František Horník
- Jednání klubů chovatelů koz
17.30 – 19.00 Šlechtění koz – vedoucí bloku Ing. Richard Konrád
- Chov anglonubijské kozy v České republice
- Genetické trendy plemen koz chovaných v ČR – Ing. Věra Mátlová, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. – Uhříněves
Přestávka 30 minut – večeře
Od 20,00 - Společenský večer, hudba a tanec za doprovodu kapely Ozón

 

Sobota 10. 11. 2012
8,30 - Snídaně
9,00 – 12,00 Poradenský blok
- Ústřední evidence v chovu ovcí a koz, registrování zahraničních zvířat – Mgr. Jan Turek, ČMSCH a.s. + poradenské středisko ústřední evidence
- Možnosti čerpání dotací pro chovatele ovcí a koz – zástupce AZV
- Vedení evidence na portálu Farmář – zástupce Mze ČR
- Územní řízení a stavební povolení pro zemědělské stavby – Lukáš Jakubů
– Milcom a.s. – stručná informace o výrobcích a službách – Ing. Dragounová
Po krátkých vystoupeních vedoucích jednotlivých tématických okruhů na začátku bloku budou pro konkrétní zájemce probíhat ukázky, diskuse, příklady souběžně na jednotlivých pracovištích.

9,00 – 12,00 Zpracování ovčího masa – vedoucí bloku František Kšána
Předvedení bourání jatečně opracovaného trupu jatečné ovce, porcování a využití jednotlivých častí ke kuchyňskému zpracování, postupy uchování a nakládání masa, praktická ukázka kuchyňské přípravy jehněčího masa, vnitřností a výroby uzenin, paštik a dalších specialit včetně ochutnávky.

10,00 – 12,00 Jednání rady plemenných knih ovcí
12,00 Ukončení mezinárodní konference
12,00 – 13,00 Oběd
13,00 – 14,00 Jednání předsednictva Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR
Program bude probíhat v jednotlivých pracovních blocích. Při každém bloku bude probíhat moderovaná pracovní diskuze. Změna programu vyhrazena.
Účastnický poplatek pro člena Svazu je 500 Kč + 300 Kč za ubytování. Pro ostatní účastníky konference je tento poplatek stanoven ve výši 700 Kč + 300 Kč za ubytování. Návštěvníci, kteří se zúčastní pouze jednoho dne konference, zaplatí jednorázový poplatek 500 Kč. Poplatky se vybírají při prezenci konference.
Na 15. Mezinárodní konferenci zveme všechny členy i nečleny Svazu a širokou odbornou veřejnost.
 

Sídlo klubu: Hvozd 59, 798 55 Hvozd

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Z fotogalerie...

SCHOK © 2009, 2010
Created by inux & virtualworld