Členská schůze klubu na Seči

20.11.2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE
KLUBU ČNPK
DNE 9.10.2012 SEČ


Přítomní: členové dle presenční listiny
Hosté: Ing. Dvorský, ZN Agro s.r.o, Doležal Jindřich
Nezvaní hosté: Věra Balcarová


Zahájení
- předsedkyně klubu seznámila přítomné se situací ve výboru klubu, kdy pro pozdní zaplacení příspěvků skončili ve funkci Marcela Kubů a Jana Berestková. Lenka Voštová na funkci počátkem listopadu rezignovala. /viz příloha/ Předsedkyně upozornila i na možnost opětovného zvolení po obnovení členství, kdy Jana Berestková projevila zájem pracovat i nadále, Marcela Kubů ne /viz příloha/. Vzhledem k tomu, že výbor stejně nebyl s prací paní Kubů spokojen, opět byly chyby v seznamu členů a prezenční listině, byl její názor akceptován. Zrovna tak byla akceptována i rezignace Lenky Voštové.

Činnost klubu
      - předsedkyně informovala o složitých a nepříjemných jednáních při
prosazování činnosti klubu, tak jak byla na minulých členských schůzích
domluvena a schválena. K tomuto bodu se rozproudila vášnivá diskuze,
která však byla neustála přerušována a narušována pí Balcarovou, která
všem skákala do řeči a nikoho nenechala domluvit.

Diskuze
- Bartoň – zlepšit obsah klubového webu, zajistit fungující diskuzi přímo
na klubových stránkách
- Zelenská – jarní setkání chovatelů – míň zbytečných řečí, víc odborných
přednášek
- Meinerová – příručka pro začínající chovatele
- Balcarová – není potřeba, informace dají šlechtitelé
- Meinerová – když si kupuji první kozu, nevím nic o plemenitbě, šlechtitelích, SCHOKu, UE apod. a na webu SCHOKu tyto základní informace nejsou
- Balcarová – to není potřeba, šlechtitelé informace mají a poskytují
- Zastoupil – první info podávají chovatelé, působit na ně, aby byli zodpovědní
- Hrbková – tak to možná je, pokud si koupí kozu s POP, ale většinou je to naopak a pak teprve se shánějí informace, proto ta příručka, jakýsi manuál, který by zájemce o chov koz přivedl k zodpovědnému chovatelství plemenných zvířat, potažmo mezi nás
- Balcarová – není potřeba
- Zámečník – SCHOK nepodává potřebné informace kozařům, vypadá to, že se stará jen o ovce a ovčáky. Možná by nebylo od věci svaz rozdělit na samostatný Svaz chovatelů koz a Svaz chovatelů ovcí
- Ing. Harazim – nový člen - svaz nepodává dostatečné informace, proč nejsou na stránkách, nebo alespoň klubových stránkách
- Balcarová – není to pravda
- Čapková – nejzákladnější informace umístit na klubových stránkách a dále pracovat na příručce – manuálu
- Balcarová – není potřeba
- Zámečník – je potřeba sehnat veterináře, specialisty kozaře, běžní vesničtí veterináři kozám příliš nerozumí
- Hrbková – zatím s námi spolupracuje jen jeden – MVDr Horník, který dnes v našem bloku přednášel, do budoucna s námi bude spolupracovat i specialistka – výživářka, která se pro nemoc pro dnešek omluvila. Jedná se o akreditovanou zemědělskou poradkyni, takže na její služby budou moci chovatelé získat dotaci.


Volby
- na základě úvodních informací proběhla dovolba členů výboru:
o Berestková Jana – po obnovení členství potvrzena v původní funkci místopředsedkyně pro Čechy – všemi hlasy
o Urbišová Líba – místo Marcely Kubů .- bude mít na starost členskou základnu – všemi hlasy
o Místo Lenky Voštové – první místopředsedkyně klubu zůstává zatím neobsazené, situaci budeme řešit na příští členské schůzi


Předání kozí ceny

- Výbor klubu se na posledním zasedání usnesl, že vznikne putovní cena „Kozí cena“ . Cena se uděluje každým rokem na členské schůzi konané na mezinárodní konferenci v Seči. Cena má i motivační charakter pro všechny členy.

Podmínky ceny:
- cenu může získat pouze člen klubu
- o udělení ceny rozhoduje výbor, nominace můžou přicházet od členů
- cena se uděluje za největší přínos v chovu koz a to ve všech oblastech (chovatelské, propagační, zpracovatelské…)
Pro rok 2012 se výbor jednomyslně usnesl na předání ceny Blance Hrbkové, za výbor předala Marta Čapková
Důvody:

- za výbornou prezentace klubu na slovenských Ovenáliích
- za dlouhodobou snahu o zlepšení a zjednodušení přístupu k informacím pro začínající chovatele
- za aktivní zapojení do problematiky chovu koz

Závěr

- klub bude dále pokračovat v činnosti schválené na předchozích schůzích,
i přesto, že podle názoru přítomné šlechtitelky Balcarové není žádná takováto činnost třeba. Není se co divit současné situaci ve SCHOKu, pokud se jeho zaměstnanci takto chovají a na jakékoliv názory a potřeby chovatelů reagují slovy „není potřeba“, jak nám to právě na této schůzi předvedla výše zmíněná.

- Marta Čapková zpracuje a do konce prosince umístí na web klubu
základní informace pro začínající chovatele
- Líba Urbišová překontroluje a dá do pořádku celou členskou základnu

 

Zapsali – Hrbková, Čapková, Urbišová

 

 

  Ahoj,

jak už jsem se vyjádřila ústně, s okamžitou platností odstupuji z obou funkcí (člen rady krajského sdružení Olomouckého kraje a z klubu chovatelu národních plemen koz).

Důvodem kupodivu není ani mé zaneprázdnění rodinou či farmou, dokonce ani lenost.

Postupem času jsem zjistila, že SCHOK není organizace, pro kterou chci pracovat. Vnitřní struktury jsou nastaveny tak, aby vždy bránily status quo, ať je jakýkoli. Změna je zřejmě ve SCHOKU sprosté slovo. O nějaké kozy nebo ovce nebo smysluplnou plemenitbu vubec nejde. O prosazování zájmu chovatelu také ne. Nemám chuť se zde rozepisovat, komu a čemu celý SCHOK slouží. Kdo má oči, vidí.

Jakákoli spontánní, tvurčí nebo nová aktivita je zahrána do autu, ignorována nebo jinak znemožněna. Stejně dopadá i snaha o nápravu ruzných nedostatku. Atmosféra ve svazu je zapšklá a nepříjemná.

SCHOK je pro mne jako konzerva z dob komunismu. Po těch 20 letech to v ní ale už mírně zavání.

Mrzí mne to, ale dokud bude ve SCHOKU vládnout duch dob dávno minulých, nebudu se moci na činnosti klubu kozařu jakkoli podílet.

Soukromě samozřejmě zustávám členkám/členum k dispozici.


Lenka Voštová

Sídlo klubu: Hvozd 59, 798 55 Hvozd

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Z fotogalerie...

SCHOK © 2009, 2010
Created by inux & virtualworld